La seva audició

L’AUDICIÓ ÉS SALUT

Moltes persones creuen que sentir és el sentit més important de tots. És la nostra línia directa amb un món sempre canviant. Ens connecta amb els nostres companys de treball, amb els nostres amics i, el que és més important de tot, amb la gent que estimem.

Per què es perd audició?

La majoria de pèrdues d’audició són conseqüència de l’evolució natural del sistema auditiu, coneixent-se com presbiacúsia. En menor grau, poden ser originades per una exposició perllongada a sorolls de forta intensitat, traumatismes cranials, efectes secundaris d’alguns medicaments i certes malalties que poden perjudicar, dins del seu desenvolupament, al sistema auditiu.

Funcionament de l’oïda
 • L’energia sonora es transmet en forma d’ones. El nostre sentit és capaç de transformar aquestes ones en un estímul que el nostre cervell interpreta com un so.
 • Però com passa tot el procés?
  La llum i el so es transmeten en forma d’ones. Imaginem un despertador que sona insistentment al matí. Les ones que produeix el despertador viatgen fins a arribar al nostre pavelló auditiu. Alguna vegada, t’has preguntat per què tenim orelles.
 • ¿Captaríem els mateixos sons si només tinguéssim els orificis del canal auditiu extern?
 • Les ones sonores captades pel pavelló auditiu penetren en el conducte auditiu extern fins a arribar al timpà. El timpà és una membrana que actua com la pell d’un tambor, quan les ones sonores colpegen, el timpà vibra amb la mateixa freqüència que les ones. El timpà està connectat a una cadena de tres ossets que constitueixen el que es coneix com a orella mitjana. En vibrar el timpà, què creus que els passarà als ossos? ¿En què s’ha transformat l’energia sonora?
  En vibrar el timpà, el primer os de la cadena a què està connectat, el martell vibra amb la mateixa freqüència que el timpà. En moure colpeja (d’aquí el seu nom) sobre el segon os, l’enclusa, que es mourà transmetent la vibració al tercer i últim os de la cadena, l’estrep. (Els noms d’enclusa i estrep fan referència a la forma dels ossets). Les ones sonores s’han transformat en vibracions.
 • L’estrep està connectat a una altra membrana anomenada membrana oval. Què passarà quan l’estrep es mogui com a conseqüència de la transmissió de vibracions al llarg de la cadena d’ossets?
  La membrana oval és similar al timpà encara que de menor grandària, rep les vibracions de l’estrep i, al seu torn, vibra en la mateixa freqüència que els ossos, el timpà i les ones sonores.
 • La membrana oval està connectada a l’oïda interna o laberint. L’oïda interna està plena de líquid. Com es transmetrà ara l’energia? • En l’oïda interna es localitzen unes cèl·lules especialitzades de rebre les ones que es transmeten pel líquid. Reben l’estímul i manen la informació a través del nervi auditiu al cervell. En el cervell aquesta informació és processada com un so. Depenent de la freqüència de les ones així percebrem sons greus o aguts, els greus són sons de freqüència baixa i els aguts de freqüència alta.

Tot el procés és molt ràpid, ens sembla gairebé instantani, en aquest cas la persona haurà sentit el despertador i serà conscient que ha d’aixecar-se per anar a classe. Amb unes simples proves podem en coclear saber quin és el seu grau de pèrdua auditiva i posar solució a cada cas. No esperi que sigui massa tard.

 

Comments are closed.